Nordisk natur og moderne funksjonalisme

Boliger i Wankels veg

Boliger i Wankels veg

Type bygg:
Status:
Plassering:
Oppdragsgiver:

Tomannsboliger
Under bygging. De fleste er ferdigstilt.
Kambo, Moss
Sjøhagen Bolig AS

15 boliger med særpreg, 12 eneboliger og 3 rekkehus, rett ved Kulpe badestrand. De er tilpasset tomtens karakter og har fått optimal utsikt mot friområdet fra uteplasser og oppholdsrom. Eneboligene har en smal og lang form, med vinduer mot tre sider for å gi skjermede, private uteplasser til hver bolig.

Alle boligene har store glassflater og utvendige materialer av kebony og platekledning. Prosjektet ble utarbeidet av Stagrum i Østre Linje arkitektur og landskap AS.