Noen hus er tause, noen skriker. Andre synger slik at vi alle skjønner deres sang.

Christian Norberg-Schulz

Vår filosofi

Stagrum arkitekter skaper god og tidsmessig arkitektur som er stedstilpasset og tilfredsstiller oppdragsgiverens ønsker og drømmer, samtidig som vårt bidrag i byggeprosessen gir merverdi for både kunden og omgivelsene.

Å bo

Noen hus er tause, noen skriker. Andre synger slik at vi alle skjønner deres sang. For at det skal skje, må den som bygger og bor ha et «åpent sinn». Det å bo i denne kvalitative forstand er et grunnleggende trekk ved det å være menneske. Det er først og fremst ved identifikasjonen med et sted at vi vier vårt liv til en bestemt slags tilværelse. Derfor krever det å bo både noe av oss selv og noe av våre steder. Vi må ha et åpent sinn og stedene må være slik at de byr på rike muligheter for identifikasjon.
Sitat fra boken «Mellom jord og himmel» av Christian Norberg-Schulz

Å bygge

Å bygge, det vil si å samarbeide med nåtiden i dens aspekt av noe forgangent —uttrykke eller påvirke dens ånd for derved å sikre den en lengre fremtid.