Stagrum arkitekter skaper bygg med identitet

Visjon

Boliger i Wankels veg
Se hele prosjektet

Over: Boliger i Wankels veg
Se hele prosjektet

Stagrum arkitekter skaper god og tidsmessig arkitektur som er stedstilpasset og tilfredsstiller oppdragsgiverens ønsker og drømmer, samtidig som vårt bidrag i byggeprosessen gir merverdi for både kunden og omgivelsene.

Stagrum arkitekter

Firmaet ble etablert i januar 2017 av Grete Rebecca Stagrum, ferdig utdannet sivilarkitekt på NTH i 1988.

Vi har høy kunnskap og erfaring med boliger, skoler og barnehager, samt hytter, pleiehjem, kontorer og forretningsbygg. Vi vil være en rådgiver gjennom hele prosessen, både med mulighetsstudium, skisseprosjekt, regulering, tilbudstegninger og arbeidstegninger, interiørarbeider, søknader hos kommunen og oppfølging i byggefasen.

Kontakt

Grete Stagrum
Eier og faglig ansvarlig / Siv. arkitekt MNAL

grete@stagrum.no
(+47) 416 94 845